NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

S účinností od 25.5.2020 do odvolání stanovuji tato pravidla pro návštěvy klientů DS Jenštejn:

1.Návštěvy klientů jsou možné ve venkovních prostorech (v zahradě) v době od 14.00 hodin do 16.00
hodin. Vstup do budovy je navštěvujícím osobám zakázán. Před uskutečněním návštěvy je
doporučeno telefonicky zjistit schopnost klienta absolvovat návštěvu v zahradě.

2.Návštěvy klientů, jejichž stav neumožňuje pobyt v zahradě, jsou možné pouze po předchozí dohodě,
v určené místnosti, mimo prostory určené k ubytování. Návštěvu je nutné dohodnout minimálně
1 pracovní den předem, a to na tel. čísle +420 736 754 009. Navštěvující osoba je povinna dodržet
dohodnutý termín a čas návštěvy.

3.Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném
čase. Návštěvy jsou povinny dodržovat dostatečný odstup od jiných osob (minimálně 2 metry).

4.Každá navštěvující osoba vyplní dotazník o bezinfekčnosti. Pokud budou součástí i nezletilé osoby
nebo osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto
osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.

5.Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad
37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

6.Navštěvující osoby jsou povinny po celou dobu návštěvy používat roušku – krýt si ústa a nos.

7.Navštěvující osoby jsou povinny před návštěvou použít dezinfekci rukou.

V Jenštejně, dne 21.5.2020, Mgr. Jiří Ploner, ředitel organizace
©2022 Domov seniorů Jenštejn. Všechna práva vyhrazena Design Cluster1.cz

Search