Služby

Posláním organizace je poskytovat pobytové sociální a zdravotní služby, a tím udržovat co nejvyšší míru soběstačnosti svých klientů, kteří by bez této podpory, zejména z důvodu věku, nebyli schopni využívat svých běžných práv a svobod. Naším hlavním cílem je klient spokojený s pobytem u nás. Tohoto cíle dosahujeme poskytováním služby s ohledem na idividuální potřeby jednotlivých klientů. Uvědomujeme si, že klienty sociálních služeb jsou lidé v nevýhodné situaci, závislí na podpoře druhé osoby. Námi poskytované služby jsou proto postaveny především na těchto hodnotách:

  1. Informovanost - informujeme klienty o jejich právech a tato práva respektujeme.
  2. Možnost volby - vytváříme podmínky pro možnost vyjádření vůle klientů a respektujeme jejich jejich svobodnou volbu.
  3. Jedinečnost každého člověka - respektujeme, že každý člověk je jiný a má různé potřeby-služby poskytujeme s ohledem na tyto individuální potřeby-snažíme se přizpůsobovat služby potřebám klientů.
  4. Bezpečí - vyhledáváme oblasti, které by mohly ohrozit klienta nebo poškodit na jeho majetku nebo zdraví a činíme kroky k jejich odstranění.
©2018 Domov seniorů Jenštejn. Všechna práva vyhrazena Design Cluster1.cz

Search