Domov seniorů Jenštejn

Při cestě z Brandýsa nad Labem do Prahy, po silnici 610, uvidíte před příjezdem do obce Podolánka po levé straně mírný, zalesněný kopec, který leží nad Jenštejnským údolím. Toto místo si po roce 1943 vybral za svůj domov a zde dalších 12 let působil léčitel Jan Mikolášek. Tehdejší režim však léčitelství nepřál. Jan Mikolášek musel ukončit svou činnost a 14. listopadu 1960 bylo v jeho sídle umístěno prvních 40 obyvatelů nově vzniklého Domova důchodců v Jenštejně. Vznikla organizace, která pro celé další období poskytuje svým klientům především základní životní potřeby - bydlení, stravu a bezpečí. V průběhu následujících let proběhlo v objektu několik rekonstrukcí, díky kterým se stal Domov důchodců Jenštejn se svou kapacitou 166 lůžek významným poskytovatelem pobytových sociálních služeb v okrese Praha-východ. Samotná historie však neurčuje kvalitu poskytovaných služeb. Ta je dána především odbornou úrovní zaměstnanců, podporovaná dlouholetou zkušeností s péčí o klienty odkázané na pomoc druhé osoby. Chtěli bychom co nejlépe pokračovat v poskytování těchto služeb. Uvědomujeme si, jak mnoho práce pro organizaci a její klienty vykonali naši předchůdci. Budeme dělat vše pro to, aby byl Domov seniorů Jenštejn i v novém právním prostředí Zákona o sociálních službách nadále vyhledávaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb, který umí vyjít vstříc individuálním potřebám svých klientů. Bližší informace o nás můžete získat z elektronického registru poskytovatelů sociálních služeb návštěvou odkazu http://iregistr.mpsv.cz  identifikátor naší organizace je 4915843.   

©2024 Domov seniorů Jenštejn. Všechna práva vyhrazena Design Cluster1.cz

Search